کودک 10 ساله از چنگال گروگانگیران

مطلب و یا خبر کودک 10 ساله از چنگال گروگانگیران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کودک 10 ساله ای که توسط دو گروگانگیر ربوده شده بود پس از هفت ساعت به آغوش خانواده اش بازگشت.