کودک 10 ساله از چنگال گروگانگیران

مطلب و یا خبر کودک 10 ساله از چنگال گروگانگیران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کودک 10 ساله ای که توسط دو گروگانگیر ربوده شده بود پس از هفت ساعت به آغوش خانواده اش بازگشت.

آخرین جستجو ها