دانشمندان موفق به خلق سبک ترین و مستحکم ترین ماده روی زمین شدند

مطلب و یا خبر دانشمندان موفق به خلق سبک ترین و مستحکم ترین ماده روی زمین شدند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
چندین سال است دانشمندان به این یافته دست یافته اند که کربن، با آرایشی خاص، می تواند از استحکام بسیار زیادی برخوردار باشد و توانستند با گرافین آشنا شوند. گرافین مستحکم ترین ماده ای است که تا به حال شناخته…

اطلاعات

آخرین جستجو ها