اعتدال، میراث آیت الله هاشمی - داود رجبی بهجت**

مطلب و یا خبر اعتدال، میراث آیت الله هاشمی - داود رجبی بهجت** از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
خورشید زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین (ره) و ی پس از سالها فعالیت و مجاهدت در حالی غروب کرد که اعتدال را به عنوان بزرگترین و ارزشمندترین میراث زندگی پربار خود برجای گذاشت.

اطلاعات

آخرین جستجو ها