ع : فرزاد حسنی در مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی

مطلب و یا خبر ع : فرزاد حسنی در مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


فرزاد حسنی در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی حاضر شد.


اطلاعات

آخرین جستجو ها