مهدی و محسن هاشمی در مراسم ترحیم آیت الله+ ع

مطلب و یا خبر مهدی و محسن هاشمی در مراسم ترحیم آیت الله+ ع از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


مهدی هاشمی امروز در مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در ح حضور یافت. او از 4 روز پیش در پی…