ثبت رکورد جدید نقدینگی در تاریخ ایران

مطلب و یا خبر ثبت رکورد جدید نقدینگی در تاریخ ایران از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


نقدینگی در مهرماه حدود ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که تا ۱۱.۹ درصد نسبت به شهریورماه رشد…