مصاحبه فوق العاده فرزاد حسنی با آیت الله هاشمی+

مطلب و یا خبر مصاحبه فوق العاده فرزاد حسنی با آیت الله هاشمی+ از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


گفت وگوی ویژه فرزاد حسنی با آیت الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ 19 / 11 / 85