برای مهدی تاج متاسفم/ هزار سال دیگر هم نمی توانید خاموشم کنید

مطلب و یا خبر برای مهدی تاج متاسفم/ هزار سال دیگر هم نمی توانید خاموشم کنید از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سرمربی تیم نفت دوباره کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال را به باد انتقاد گرفت و برای مهدی تاج ابراز تاسف کرد. گفت: آقایان هزار سال دیگر هم نمی توانید مرا خاموش کنید!

آخرین جستجو ها