داستان هزار و یک شب انتخاب خزانه دار/ انتخاب از خزانه ت و مجمع!

مطلب و یا خبر داستان هزار و یک شب انتخاب خزانه دار/ انتخاب از خزانه ت و مجمع! از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در حالی که اساسنامه کمیته ملی المپیک به تی بودن خزانه دار اشاره نکرده، این سوال مطرح می شود که آیا شخصی غیر از اعضای مجمع می تواند برای این پست در انتخابات سال آینده نامزد شود؟

آخرین اخبار