انگلیس در دوره «تاچر» ۵۰۰ بمب خوشه ای به عربستان تحویل داده است

مطلب و یا خبر انگلیس در دوره «تاچر» ۵۰۰ بمب خوشه ای به عربستان تحویل داده است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دفاع انگلستان برای نخستین بار اذعان کرد که این کشور در دوره نخست ی «مارگارت تاچر» تعداد ۵۰۰ بمب خوشه ای به ریاض داده که برخی از آنها هم در جنگ یمن استفاده شده است.

آخرین جستجو ها