مصائب عصر باسوادان بی سواد/ سواد دیگر خواندن و نوشتن نیست

مطلب و یا خبر مصائب عصر باسوادان بی سواد/ سواد دیگر خواندن و نوشتن نیست از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بیشتر کارشناس امور آموزشی بر تحول بنیادین محتوی آموزشی در مدارس تاکید دارند و معتقدند این آموزش سنتی در آینده، چندان به کار دانش آموزان نخواهد آمد و آنها نیازمند آموزش مهارت زندگی هستند.

آخرین جستجو ها