تسلط بر دو زبان از بروز زوال عقل پیشگیری می کند

مطلب و یا خبر تسلط بر دو زبان از بروز زوال عقل پیشگیری می کند از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: به گفته محققان دانستن دو یا چند زبان، در مقایسه با انی که چنین دانشی ندارند، موجب حفظ بیشتر قدرت مغز با افزایش سن می شود.