درخواست همکاری نیرو از مردم برای عبور از کم آبی

مطلب و یا خبر درخواست همکاری نیرو از مردم برای عبور از کم آبی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تهران- ایرنا- نیرو گفت: میزان بارش برف و باران در سال گذشته مطلوب نبود، بنابراین از مردم می خواهیم در مصرف آب مدیریت بیشتری داشته باشند تا در ا،بخش ها و روستاهای کشور در سال 1397 نیز تامین آب…