حضور پرشور زائران در بارگاه منور رضوی در آستانه حلول سال نو+ع

مطلب و یا خبر حضور پرشور زائران در بارگاه منور رضوی در آستانه حلول سال نو+ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حرم منور رضوی در ساعات انتهای سال 96 مملو از جمعیت است.