خسارت ۵۹ نفر از زیان دیدگان پلنگ پرداخت شد

مطلب و یا خبر خسارت ۵۹ نفر از زیان دیدگان پلنگ پرداخت شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین:ت شد مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت خسارت ۵۹ نفر از زیان دیدگان پلنگ در ۱۱ استان کشور خبر داد.

آخرین جستجو ها