ترامپ در پیام نوروزی خود مدعی شد؛ حکومت ایران عامل تشدید خش الی

مطلب و یا خبر ترامپ در پیام نوروزی خود مدعی شد؛ حکومت ایران عامل تشدید خش الی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جمهوری در بیانیه ای به بهانه نوروز باتکرار ادعاهای پیشین خود درزمینه حمایت ایران از تروریسم در ادعایی جدید تاکید کرد حاکمیت ایران موجب بحران های زیست محیطی در منطقه شده است.