منابع آب زیرزمینی چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

مطلب و یا خبر منابع آب زیرزمینی چهارمحال و بختیاری کاهش یافت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر آب وخاک و امور فنی و ی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: منابع آب زیرزمینی چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است.

اطلاعات