انگیزه های مختلف پمپئو برای تشویق ترامپ به حمله نظامی به ایران

مطلب و یا خبر انگیزه های مختلف پمپئو برای تشویق ترامپ به حمله نظامی به ایران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مایک پمپئو گزینه جدید وزارت خارجه ، در اوج مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 در سال 2014 مدعی بود که از بین بردن توان هسته ای ایران با دو هزار سورتی پرواز هواپیماهای یی برای حمله به ایران کار سختی…