دلایل بلاتکلیفی گودبرداری رها شده در کنار برج میلاد

مطلب و یا خبر دلایل بلاتکلیفی گودبرداری رها شده در کنار برج میلاد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو شورای شهر تهران گفت:شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اردیبهشت ماه 95 شهرداری تهران را م م کرد با قید فوریت نسبت به مقاوم سازی گود اقدام کند.