پزشکیان: دخترم ماهیانه 4 میلیون حقوق دریافت می کند

مطلب و یا خبر پزشکیان: دخترم ماهیانه 4 میلیون حقوق دریافت می کند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نایب رئیس مجلس گفت: دخترم فوق لیسانس شیمی و ماهیانه 4 میلیون حقوق دریافت می کند.

اطلاعات