نخستین فریاد مقدس برای اروگوئه

مطلب و یا خبر نخستین فریاد مقدس برای اروگوئه از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اروگوئه با ش ت آرژانتین در اولین دوره جام جهانی قهرمان شد.