گزارش جدید از کیفیت خودروها

مطلب و یا خبر گزارش جدید از کیفیت خودروها از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عصر خودرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت بالا ه گزارش کیفی خودروهای داخلی در بهمن ماه را منتشر کرد و طبق آن مشخص شد هنوز هم هیچ خودرویی پنج ستاره کیفی را دریافت نکرده است. این در شرایطی است که صنعت،…

آخرین جستجو ها