جلسه صلح و سازش هم، ر معروف را نجات نداد

مطلب و یا خبر جلسه صلح و سازش هم، ر معروف را نجات نداد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نخستین جلسه صلح و سازش در پرونده ر معروف که متهم به قتل ناپدری اش است در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد اما اولیای دم حاضر به گذشت نشدند و باردیگر درخواست قصاص د.