مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در تاریخ دیگری برگزار می شود

مطلب و یا خبر مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در تاریخ دیگری برگزار می شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اهواز - ایرنا - مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت:مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی تا آنجا که اطلاع دارم در تاریخ دیگری برگزار می شود و ما هرگونه آمادگی برای برگزاری این رویداد مهم را داریم.

اطلاعات

آخرین جستجو ها