آموزش حلقه گمشده سوارکاری در ایران است

مطلب و یا خبر آموزش حلقه گمشده سوارکاری در ایران است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اهواز - ایرنا - یک داور بین المللی اسب دوانی معتقد است: آموزش، حلقه گمشده سوارکاری در ایران و خوزستان است که با آموزش و استفاده از افراد مجرب، می توان در مسیر پیشرفت در این رشته گام برداشت.

اطلاعات