قهرمان جهان شدیم، اما یک نفر با ندانم کاری اش لذت این موفقیت را کم کرد

مطلب و یا خبر قهرمان جهان شدیم، اما یک نفر با ندانم کاری اش لذت این موفقیت را کم کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از عملکرد فدراسیون متبوعش در سال ۹۶ ابراز رضایت کرد و از تحقق ۹۶ درصدی تقویمش خبر داد.