جلسه دستمزد کارگران، باز هم بدون نتیجه

مطلب و یا خبر جلسه دستمزد کارگران، باز هم بدون نتیجه از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت ۹ ساعت مذاکره و رایزنی باز هم بی نتیجه ماند.

آخرین جستجو ها