این 6 خوراکی کیسه صقراتان را تحریک می کند

مطلب و یا خبر این 6 خوراکی کیسه صقراتان را تحریک می کند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کیسه صفرا ارگانی است که در سطح تحتانی کبد قرار دارد و وظیفه آن نگه داری مایع زرد رنگ صفرا است.