ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره تعطیلی ۸ ربیع

مطلب و یا خبر ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره تعطیلی ۸ ربیع از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی شورای نگهبان از ایراد اعضای این شورا به مصوبه مجلس درباره تعطیلی هشتم ماه ربیع به دلیل بار مالی آن خبر داد.

اطلاعات

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها