سخنگوی جبهه پیروان: لیست شورای شهر را آماده کردیم/ احتمال اتحاد با پایداری زیاد است

مطلب و یا خبر سخنگوی جبهه پیروان: لیست شورای شهر را آماده کردیم/ احتمال اتحاد با پایداری زیاد است از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معتقدم این دفعه اصولگرایان به این نتیجه رسیده اند که اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و در واقع یکپارچه و منسجم تر شوند؛ اگر پایداری ها هم به این وحدت و اجماع بپیوندند که احت هم کم نیست به نظرم این سخنان هم تمام شود.