آیت الله موحدی کرمانی: آیت الله هاشمی بر حفاظت از مصالح نظام حساسیت داشتند

مطلب و یا خبر آیت الله موحدی کرمانی: آیت الله هاشمی بر حفاظت از مصالح نظام حساسیت داشتند از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در نظام ی، فصل الخطاب ی است و ایشان نیز همواره تأکید داشت که در مقام عمل، همگی باید رهرو و مطیع ی باشیم.

آخرین جستجو ها