پاسخ مثبت بعثه ی به دعوت عربستان برای مذاکرات حج

مطلب و یا خبر پاسخ مثبت بعثه ی به دعوت عربستان برای مذاکرات حج از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در مذاکرات با طرف مقابل، خواسته های ایران از جمله امور مربوط به ی مسجدالحرام و منا مطرح خواهد شد و امیدواریم زمینه برای انجام یک حج باشکوه، عزت مند همراه با آرامش و امنیت زائران فراهم شود.