مهدی هاشمی کی به زندان برمی گردد؟

مطلب و یا خبر مهدی هاشمی کی به زندان برمی گردد؟ از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ما امیدوار هستیم که در همین مدتی که موکلم بیرون از زندان است، درخواست اعاده دادرسی ما پذیرفته شود.