مهدی هاشمی کی به زندان برمی گردد؟

مطلب و یا خبر مهدی هاشمی کی به زندان برمی گردد؟ از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ما امیدوار هستیم که در همین مدتی که موکلم بیرون از زندان است، درخواست اعاده دادرسی ما پذیرفته شود.

آخرین جستجو ها