فرمانده ارشد : یی ها توسط بوشهری ها در آبهای خلیج فارس تحقیر شدند

مطلب و یا خبر فرمانده ارشد : یی ها توسط بوشهری ها در آبهای خلیج فارس تحقیر شدند از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
منطقه دوم نیروی دریایی در طول سواحل خلیج فارس و جزایر مستقر است و همواره در دفاع از مرزهای دریایی فعالیت می کند.

آخرین جستجو ها