نوری مالکی:هاشمی به وج نیروهای یی از خاک عراق بسیار خوش بین بود

مطلب و یا خبر نوری مالکی:هاشمی به وج نیروهای یی از خاک عراق بسیار خوش بین بود از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی از علم و عمل برخوردار بود طی مواضعی که گرفت توانست ایران را از تنگناه ها و فشارهای زیادی رها سازد.

آخرین جستجو ها