آیت الله امینی: رئیس مجمع تشخیص بعد از انتخاب اعضای جدید مشخص خواهد شد

مطلب و یا خبر آیت الله امینی: رئیس مجمع تشخیص بعد از انتخاب اعضای جدید مشخص خواهد شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مقرر شد تا انتخاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ریاست جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده آیت الله موحدی کرمانی باشد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها