‌دوباره‌کارگران‌بازنشسته‌فولادمقابل‌ساختمان‌مجلس

مطلب و یا خبر ‌دوباره‌کارگران‌بازنشسته‌فولادمقابل‌ساختمان‌مجلس از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
صبح امروز گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور که از شهر‌ها و استان‌های مختلف به تهران آمدند برای دومین بار در ماه جاری مقابل مجلس شورای ی د.

آخرین جستجو ها