پیشنهاد حذف محدودیت 2 دوره ریاست جمهوری در چین

مطلب و یا خبر پیشنهاد حذف محدودیت 2 دوره ریاست جمهوری در چین از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین پیشنهاد کرده است محدودیت 2 دوره ریاست جمهوری در قانون اساسی این کشور حذف شود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها