جریمه اسکی باز کانا به جرم ی در المپیک زمستانی

مطلب و یا خبر جریمه اسکی باز کانا به جرم ی در المپیک زمستانی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک ورزشکار کانا به همراه همسرش و مدیر برنامه هایش در حاشیه بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ کره جنوبی به جرم یدن ماشین جریمه شدند.

آخرین جستجو ها