مسئولیت انفجارهای عدن را برعهده گرفت

مطلب و یا خبر مسئولیت انفجارهای عدن را برعهده گرفت از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مسئولیت ۲ انفجار انتحاری امروز در پایگاه نیروهای «منصورهادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن واقع در جنوب عدن را برعهده گرفت.

آخرین جستجو ها