دادستان تهران: ضرورت ادامه طرح تحول نظام سلامت/ با زیرمیزی مبارزه شود

مطلب و یا خبر دادستان تهران: ضرورت ادامه طرح تحول نظام سلامت/ با زیرمیزی مبارزه شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه عدم اطلاع بیمار از حقوق خود، مشکلاتی چون ارتباط نامناسب پزشک و بیمار را در پی دارد، بر مبارزه با زیرمیزی تاکید کرد و در ادامه به تشریح 10 مشکل بهداشتی استان تهران در حوزه…

آخرین جستجو ها