پادوانی جراحی شد

مطلب و یا خبر پادوانی جراحی شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
م ع تیم فوتبال استقلال تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت.

آخرین جستجو ها