یگانه راه نجات و رهایی انسان

مطلب و یا خبر یگانه راه نجات و رهایی انسان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هرچند آموزه های دینی نوعاً مدعی سعادت آفرینی و نجات انسانها از سختی ها و مشکلات می باشند، ولی ازآنجایی که نمی توان بعضی از برداشت های ناصحیح از دین را برگرفته از آموزه های وحیانی و الهی دانست، لازم است…

آخرین جستجو ها