آزمون تیزهوشان، مدارس را از مسیر اصلی خارج می کند

مطلب و یا خبر آزمون تیزهوشان، مدارس را از مسیر اصلی خارج می کند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون تیزهوشان بر اه سند تحول و کارکرد مدرسه اثر می گذارد یعنی مدرسه را از مسیر اصلی خودش خارج می کند، زیرا بچه ها در مدارس از پایه چهارم کار های تست زنی را آغاز…

آخرین جستجو ها