آزمون تیزهوشان، مدارس را از مسیر اصلی خارج می کند

مطلب و یا خبر آزمون تیزهوشان، مدارس را از مسیر اصلی خارج می کند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون تیزهوشان بر اه سند تحول و کارکرد مدرسه اثر می گذارد یعنی مدرسه را از مسیر اصلی خودش خارج می کند، زیرا بچه ها در مدارس از پایه چهارم کار های تست زنی را آغاز…