برخی اختیارات مالی و اداری ت، مخل استقلال قوه قضاییه است

مطلب و یا خبر برخی اختیارات مالی و اداری ت، مخل استقلال قوه قضاییه است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه می گوید که برخی اختیارات مالی و اداری ت، مخل استقلال قوه قضاییه است.

آخرین جستجو ها