جهانگیری: تردیدی در اراده جدی ت برای حل مسئله ریزگرد های خوزستان وجود ندارد

مطلب و یا خبر جهانگیری: تردیدی در اراده جدی ت برای حل مسئله ریزگرد های خوزستان وجود ندارد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جلسه شورای عالی آب عصر امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور و با موضوع ریزگردهای استان خوزستان برگزار شد.

آخرین جستجو ها