ساعت ی در مراسم the best

مطلب و یا خبر ساعت ی در مراسم the best از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
۶ ساعت در مراسم انتخاب برترین های سال 2016 به انتخاب فیفا یده شد.