انتقال سفارت خود به قدس 24 اردیبهشت 97 را تایید کرد

مطلب و یا خبر انتقال سفارت خود به قدس 24 اردیبهشت 97 را تایید کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی وزارت خارجه در بیانیه ای انتقال سفارت این کشور به قدس را در ماه مه (اردیبهشت 97) به صورت رسمی تایید کرد.

آخرین جستجو ها