طراحی اوراق جدید برای تامین مالی خودروسازان

مطلب و یا خبر طراحی اوراق جدید برای تامین مالی خودروسازان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عصر خودرو- در خبرها آمده که ایران خودرو قصد دارد از امروز هفت هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه منتشر کند. آن طور که معاون مالی ایران خودرو عنوان می کند، این اوراق با سررسید چهار ساله در اختیار قطعه سازان…

آخرین جستجو ها