جا زدن فروشندگان در معاملات مسکن

مطلب و یا خبر جا زدن فروشندگان در معاملات مسکن از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دنیای اقتصاد نوشت : غیبت غیرمنتظره فروشنده های ملکی در میز مذاکره که طی هفته های اخیر شیوع پیدا کرده است، ریشه ی شد.